انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز وترانزیت کالا و عبور موقت و کلیه فعالیتهای مجاز و قانونی و مشارکت وسرمایه گذاری در زمینه خدمات رفاهی و رستوران داری و تاسیس مکانهای توریستی  در زمینه تالار پذیرایی رستوران و گردشگری ،مشارکت و ار تباط دانش فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخد و اعطای نمایندگی به متقاضیان در داخل و خارج از کشور، مشارکت و سرمایه گذاری درکلیه  امور مربوط به صنایع و معادن واستخراج سنگهای  تزئینی وقیمتی و صنعتی و نیمه صنعتی مشارکت وارتباط دانش فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی واخذ و اعطای نمایندگی به متقاضیان در داخل و خارج از کشور، تهیه، پخش ، خرید و فروش، صادرات  و واردات کالاهای مربوطه